начка

  • 121кенді — калоші [VI] «калоші»[ VI, 169] (вираз, знаний уже Котляревському як кинді, кенді «повстянки; великі чоботи», прийшов, мабуть, почерез рос. кеньги «зимові черевики з кожуха або повсти», з фін. kenkä «черевик») [ОГ] Кенді означають, як подає… …

    Толковый украинский словарь

  • 122Бернгарди, фон, Фридрих — БЕРНГАРДИ, фонъ, Фридрихъ, прусскій генералъ, извѣстный военный писатель. Род. въ 1849 г.; въ 1869 г. поступилъ на службу въ 14 й прусскій гусарскій полкъ, съ которымъ участвовалъ въ кампаніи 1870 71 гг. Затѣмъ долго служилъ въ генер. штабѣ; съ… …

    Военная энциклопедия